İnsanın varlığı boyunca çeşitli hareket biçimleri uygulanmış ve uygulanmaya devam ediyor. Kimi hareketlerin faydaları/zararları tartışılırken kimi hareketler zorunluluktan yapılıyor. İnsan yaşadığı ve geliştiği ortam gereği yer çekimine karşı koymak, daima onu yenmeye çalışmak zorunda. Bu zorunluluğu çeşitli araçlarla aşmaya çalışmak ve üstesinden kısmi olarak gelmek mümkün.

Hepimizin temel isteği olan sağlığı korumak, sağlıklı bir yaşam sürmek aslında geleneksellikle teknolojinin düzgün biçimde harmanlanmasından ortaya çıkıyor. Bu harmanlanmada ağır basan bir taraf olduğunda sorunlar ortaya çıkabiliyor. İnsan DNA’sı muhteşem bir hafızaya sahip. Bu sahip olduğu hafıza sürekli olarak güncelleniyor ve günümüzle geçmişi harmanlıyor. Yakın geçmişten gelen bilgiler ile yaşadığımız hayatı eşleştirmeye çalışıyor.

Ne demek istiyorum?

Basit örneklerle; 1000 yıl önceki yollarda, zamanın koşullarındaki şekilde koşmamız sağlığımız için pek mantıklı değil. Aynı şekilde geleceğin teknolojisinin yararları ve zararları netleşmeden kullanmaya çalışmak, adapte olmadan o şekilde yaşamak ta büyük riskler barındırıyor.

Biz, bugünün denenmiş teknolojisi ve yakın geçmişten gelen antrenman bilgilerini en iyi şekilde harmanlayarak, mükemmel şartlara yaklaşmaya çalışacak ve sağlıklı biçimde koşmayı amaçlayacağız. Bunun için çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler kullanacağız. Yeri geldiğinde ormanda, yeri geldiğinde yolda koşacak, kuvvet antrenmanları yapacak, esnekliğimizi arttıracak ve koşu için en önemlisi kardiyorespiratuar (solunum ve dolaşım sistemi) dayanıklılığımızı geliştireceğiz.

Yukarıda bahsettiğim süreçleri dikkate alarak;
Temel hedefimiz bir wellness gayesi gütmek ve bu gayenin içinde olabildiğimiz kadar kuvvetli ve hızlı olmak!