Triatlon Akademisi

Triatlon Akademisi yayın ve antrenman hayatına başladı!

Uzun zamandır temellerini oluşturmak için uğraştığımız Triatlon Akademisi, 2020 itibarıyla yayın hayatına başladı.

Triatlon, kelime köküne baktığımızda “üçlü” anlamına gelmekle birlikte bu ‘üçlü’nün tam olarak ne olduğunu tanımlamamaktadır. Ülkemizde ve Dünyada bu üçlü genellikle yüzme, bisiklet ve koşu sporlarının art arda, ara verilmeden yapılmasıyla oluşan bir branşı nitelemektedir.

Biz yukarıdaki tanım ve kendi tanımımız olan “üçlü branşlar” çerçevesinde, öncelikli olarak bisiklet, yüzme ve koşuyu içeren bir yapı kurmayı hedefledik. Üçlü anlayışımız duruma göre değişebilir ve çok çeşitli hale gelebilir. Örneğin “Felsefe, Yürüyüş ve Kampçılık”ta bizim için “üçlü” sayılmaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan hareketle, bu yapının:
Antrenman bilimi, antrenman içerikleri, dijital içerikler ve sosyal gruplar etrafında oluşmasını, rekreasyonel bir anlayışla ilerlemesini amaçladık.


Çeşitli antrenman gruplarını ve dijital içerikleri oluşturacak olan bu yapıda sizin için de bir yer mutlaka var.

One Reply to “Triatlon Akademisi”

Bir Cevap Yazın